(Congreso PCCh) Lista de miembros del XX Comité Central del PCCh | Spanish.xinhuanet.com

(Congreso PCCh) Lista de miembros del XX Comité Central del PCCh

spanish.news.cn| 2022-10-22 19:11:30|
spanish.news.cn| 2022-10-22 19:11:30|

BEIJING, 22 oct (Xinhua) -- La siguiente es la lista de los 205 miembros del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) elegidos hoy sábado en la sesión de clausura del XX Congreso Nacional del PCCh en Beijing. Aparecen ordenados de acuerdo con el número de trazos de su apellido:

Ding Xuedong, Ding Xuexiang, Wan Lijun, Xi Jinping, Ma Xingrui, Ma Xiaowei, Wang Ning, Wang Kai (Henan), Wang Kai (EPL), Wang Yong, Wang Hao, Wang Qiang, Wang Peng, Wang Yi, Wang Xiaohong, Wang Guanghua, Wang Renhua, Wang Wenquan, Wang Wentao, Wang Yubo, Wang Zhengpu, Wang Dongming, Wang Weizhong, Wang Zhijun, Wang Xiubin, Wang Huning, Wang Junzheng, Wang Zhonglin, Wang Shouwen, Wang Chunning, Wang Lixia (mujer, etnia mongola), Wang Xiaohui, Wang Xiangxi, Wang Qingxian, Wang Menghui, Ju Qiansheng, Mao Weiming, Yin Li, Yin Hong, Bater (mongol), Erkin Tuniyaz (uygur), Shi Taifeng, Ye Jianchun, Feng Fei, Qu Qingshan, Ren Zhenhe (tujia), Zhuang Rongwen, Liu Ning, Liu Wei, Liu Xiaoming, Liu Faqing, Liu Qingsong, Liu Guozhong, Liu Jinguo, Liu Jianchao, Liu Junchen, Liu Zhenli, Liu Haixing, Qi Yu, Xu Qin, Xu Kunlin, Xu Xueqiang, Sun Jinlong, Sun Shaocheng, Yin Hejun, Yan Jinhai (tibetano), Li Yi, Li Wei, Li Xi, Li Qiang, Li Ganjie, Li Xiaoxin (mujer), Li Fengbiao, Li Shulei, Li Yuchao, Li Lecheng, Li Yifei, Li Shangfu, Li Guoying, Li Bingjun, Li Qiaoming, Li Xiaohong, Li Hongzhong, Yang Cheng, Yang Zhiliang, Yang Xuejun, Xiao Jie, Xiao Pei, Wu Hansheng, Wu Yanan, Wu Zhenglong, Wu Xiaojun, He Weidong, He Lifeng, He Hongjun, Zou Jiayi (mujer), Ying Yong, Wang Haijiang, Shen Chunyao, Shen Xiaoming, Shen Yueyue (mujer), Huai Jinpeng, Zhang Gong, Zhang Jun (FPS), Zhang Lin, Zhang Youxia, Zhang Shengmin, Zhang Yuzhuo, Zhang Qingwei, Zhang Hongbing, Zhang Hongsen, Zhang Yupu (hui), Zhang Guoqing, Lu Hao, Lu Zhiyuan, Chen Gang, Chen Xu (mujer), Chen Yixin, Chen Xiaojiang, Chen Wenqing, Chen Jining, Chen Min'er, Nurlan Abelmanjen (kazajo), Miao Hua, Lin Wu, Lin Xiangyang, Yi Huiman, Yi Lianhong, Luo Wen, Jin Zhuanglong, Jin Xiangjun, Zhou Qiang, Zhou Naixiang, Zhou Zuyi, Zheng Shanjie, Zheng Xincong, Meng Fanli, Meng Xiangfeng, Zhao Long, Zhao Gang, Zhao Yide, Zhao Leji, Zhao Xiaozhe, Hao Peng, Hu Zhongming, Hu Yuting, Hu Changsheng, Hu Heping, Hu Chunhua, Hu Henghua, Zhong Shaojun, Xin Changxing, Hou Kai, Hou Jianguo, Yu Qingjiang, Yu Jianhua, He Rong (mujer), He Junke, Qin Gang, Qin Shutong, Yuan Huazhi, Yuan Jiajun, Tie Ning (mujer), Ni Hong, Ni Yuefeng, Xu Lin, Xu Xisheng, Xu Zhongbo, Xu Qiling, Xu Deqing, Yin Yong, Gao Xiang, Gao Zhidan, Guo Puxiao, Tang Renjian, Tang Dengjie, Huang Ming, Huang Qiang, Huang Shouhong, Huang Kunming, Huang Jianfa, Huang Xiaowei (mujer), Gong Zheng, Chang Dingqiu, Tuo Zhen, Liang Yanshun, Liang Huiling (mujer), Shen Yiqin (mujer bai), Dong Jun, Han Jun, Han Wenxiu, Jing Junhai, Cheng Lihua (mujer), Fu Hua, Tong Jianming, Xie Chuntao, Lan Tianli (zhuang), Lan Fo'an, Lou Yangsheng, Lei Fanpei, Shen Haixiong, Cai Qi, Cai Jianjiang, Pei Jinjia, Pan Yue

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba