Paisaje de invierno de China
  Spanish.xinhuanet.com | 2022-01-01 09:03:57

Winter scenery across China

 (Xinhua/Shao Ying)

 (Xinhua/Li He)

 (Xinhua/Chen Qihai)

 (Xinhua/Wu Yongbing)

 (Xinhua/Luo Xinghan)

 (Xinhua/Luo Xinghan)

 (Xinhua/Wang Bingzhen)

 (Xinhua/Huang Xiaohai)

  (Xinhua/Ou Hongyu)

    ( Xinhua/Tan Kexing)

 (Xinhua/Long Enze)

 (Xinhua/Liang Zhiqiang)

 (Xinhua/Wu Yongbing)

(Xinhua/ Xiao Wei)

(Xinhua/ Yang Shunpi)

 (Xinhua/Li Hanchi)

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Paisaje de invierno de China

Spanish.xinhuanet.com 2022-01-01 09:03:57

Winter scenery across China

 (Xinhua/Shao Ying)

 (Xinhua/Li He)

 (Xinhua/Chen Qihai)

 (Xinhua/Wu Yongbing)

 (Xinhua/Luo Xinghan)

 (Xinhua/Luo Xinghan)

 (Xinhua/Wang Bingzhen)

 (Xinhua/Huang Xiaohai)

  (Xinhua/Ou Hongyu)

    ( Xinhua/Tan Kexing)

 (Xinhua/Long Enze)

 (Xinhua/Liang Zhiqiang)

 (Xinhua/Wu Yongbing)

(Xinhua/ Xiao Wei)

(Xinhua/ Yang Shunpi)

 (Xinhua/Li Hanchi)

010020070760000000000000011100001310399169